Deloitte

Kunden

Deloitte Sentral-Europa dekker 19 territorier med mer enn 6.000 ansatte for å gi konsistente, profesjonelle tjenester av høy kvalitet til ledende selskaper over hele regionen.

Utfordringen

Å utvikle et risikoanalyseverktøy som letter den administrative byrden for Deloitte. En brukervennlig løsning som utnytter forretningsintelligenslogikken bak applikasjonen for å regne ut risikoen som har med partnerne å gjøre ved å analysere offentlige og interne data. 

Løsningen

Applikasjonen inneholder administrasjons- og portalvisning slik at alle brukerne har tilgang til det spesifikke området de er ansvarlige for. Løsningen ble implementert på plattformen ASP.NET MVC 5 i språket C#. Applikasjonen samler inn sine data fra Deloittes eget system, offentlige myndighetsdatabaser og internett (nyhetssider, blogger etc.). For å sikre responsiv og enkel visning brukte vi Twitters Bootstrap-bibliotek under utviklingen og DocIO for å generere rapporter. 

Benyttet teknologi

  • ASP.NET
  • C#
  • MS SQL 
  • WebService 
  • MVC

Kontakt oss!

Tamás Cseh
Chief Sales Officer