MVM Group

Kunden

MVM Group er Ungarns største strømselskap, og er ansvarlig for produksjon, distribusjon og salg av strøm.

Utfordringen

ALLWIN har vært MVMs utviklingspartner siden tidlig i 2017, da de vant et anbud for å støtte og utvikle selskapets nettportaler. MVMs mål er å endre alle portalene til sine 26 datterselskaper til Sitecore-baserte løsninger som skal implementeres av ALLWIN.

Løsningen

ALLWIN støtter for øyeblikket alle MVMs Sitecore-baserte portaler og skriver om arkitekturen som alle sidene til de 26 datterselskapene kan kjøre effektivt på i fremtiden. For øyeblikket er det to nettportaler under utvikling, en for Paksi Erőmű Besøkssenter og en for Magyar Földgáztározó.

Benyttet teknologi

  • Sitecore 
  • ASP.NET 
  • C#
  • MS SQL 
  • WebService

Kontakt oss!

Tamás Cseh
Chief Sales Officer