9 Beste Tips for Vellykket Outsourcing


Så hvordan outsourcer du et prosjekt med suksess?


Outsourcing – spesielt hvis det er første gang – kan virke avskrekkende. Kanskje er du ute etter å skalere opp hurtigere, gi teamet mer ekspertise raskt, spare penger og fokusere på kjernekompetansen.


Men det er mye man må tenke på, og det er lett å bli satt ut av alle tingene som kan gå galt. For eksempel, blir det nok oppsyn fra ledelsen? Vil du få samme grad av datasynlighet som du har nå?


Det er også lett å bekymre seg for at du ikke får tilstrekkelig kvalifiserte folk som jobber på prosjektet ditt, eller at sluttproduktet ditt ikke blir like fleksibelt eller oppgraderbart som du ønsker.


Men ved å velge riktig partner, være tydelig når det gjelder målene dine og holde kommunikasjonen åpen, kan du heldigvis være ganske sikker på at du får riktig resultat.


Vi har satt sammen våre beste tips for vellykket outsourcing. Så la oss komme i gang!

1. Definer prosjektet grundig i forkant

Vær tydelig på hva du vil ha, hvorfor du vil ha det, og hvordan suksessen skal måles før du begynner å snakke med en outsourcer. Det å definere disse tingene internt gjør det lettere å selge det inn til teamet ditt.


Det finnes også en mindre tydelig fordel. Når teammedlemmene samhandler med outsourcingsteamet, oppfører de seg som bedre forholdsledere hvis de forstår (eller til og med hjelper å fastsette) parametrene og målene som settes for outsourcingsteamet.


De blir også bedre til å flagge aktuelle problemer tidlig og hjelpe å holde prosjektet på sporet.

2. Hold ting fleksibelt

Det er viktig å sørge for at det er bygget inn fleksibilitet i outsourcingskontraktene dine.


Det er nesten uunngåelig at prosjektets omfang endrer seg underveis. Hvis det er et langt prosjekt kan også behovene til selve bedriften din endre seg. Innen IT, der markedskravene endrer seg så raskt, er det spesielt sannsynlig at dette skjer.


Under disse omstendighetene kan det være en stor fordel å være smidig.

3. Behandle outsourcerne som vanlige teammedlemmer

Det å bringe inn en konsulent i teamet ditt er nesten som en vanlig ansettelse. Det er greit å være kresen og å stille samme typen spørsmål til dem som du ville stilt under et intervju.

4. Hvis du kan, begynn i det små

Spesielt hvis dette er første gang du outsourcer er det en god idé å begynne med et enkelt prosjekt som er relativt lett å definere og raskt å levere. Dette gir dine interne og eksterne team en sjanse til å bli kjent med hverandre og jobbe med en live men ikke forretningskritisk oppgave. Underveis vil de kunne glatte ut alle problemer i prosjektledelsesprosessene.

5. Definer, implementer og oppdater prosjektmilepæler

Det er lett, spesielt midt i et prosjekt, å overse prosjektmilepæler. Noen ganger kan de føles tilfeldige og dårlig definerte på begynnelsen av prosjektet. Så fort prosjektet er live, kan milepælene lett bli irrelevante eller forbikjørt av andre hendelser.


De er aller mest effektive hvis de brukes som et livebarometer på progress som du oppdaterer regelmessig i løpet av dialogen med outsourcingsteamet ditt.


Gode milepæler kan opptre som et veldig nyttig ‘sentralt organisasjonspunkt’ for alle som er involvert. Hvis du knytter dem til betalinger kan du også lette kontantstrømmen og gi deg selv ekstra beskyttelse.

5. Vær helt sikker på hvem som er ansvarlig for hva

Hver gang du legger til ‘flere kokker’ kan prosjekter bli kaotiske. Et av de vanligste problemene er når eierskap over individuelle deler av et prosjekt ikke er tydelige. Det kan føre til feil, frustrasjon og nedbrytning av forhold.


Når det skjer kan ting raskt gå dårlig. Ideelt sett bør du bruke prosjektledelsesprogramvare der både du og outsourcingsteamene dine holde øye med hvem som må gjøre hva og når.

6. Vær tydelig når det gjelder ettersalg-support

For større prosjekter eller sluttprodukter som ikke er del av de eksisterende systemene dine, bør du kanskje sette av mer tid til overlevering og opplæring.


For et stort prosjekt – eller et sluttprodukt som ikke passer sømløst inn i de eksisterende systemene dine, må du kanskje regne med mer overleveringstid. Det kan inkludere opplæring av ansatte, men den store tingen er å ha et arrangement på plass som kan takle problemer som kan dukke opp når prosjektet går live.


Det viser seg ofte at nisjetilfeller ikke er identifisert i prosjektomfanget. Det å få avtalt support etter lansering betyr mer nøyaktige tilbud, tydelige forventninger på begge sider, og glattere prosjektimplementering.

7. Bring teamet ditt inn fra begynnelsen

Få teamet ditt involvert tidlig. Ikke bare skaper det viktig innsalg hos teamet, men gjør også at viktig informasjon kommer frem tidlig. Bring menneskene som faktisk gjør xi teamet inn i prosessen, og de identifiserer ofte viktige hindre og snublesteiner. Når de gjør det i omfangs- og planleggingsfasen sparer det penger for deg.

8. Engasjer deg fullt ut med outsourcingsteamet ditt

Hvis du kan, gå og besøk dem. Jobb med dem på samme måte som du jobber med hvem som helst ellers i organisasjonen. I tillegg til å gi dem tilbakemeldinger kan du også spørre om deres tilbakemeldinger. De har kanskje idéer om hvordan noen prosesser kan gjøres mer effektive.

9. Det burde ikke bare handle om penger

Det er sant at i mange tilfeller kan outsourcing spare penger for deg. Men det trenger ikke bare handle om å spare penger.


Ved å jobbe med outsourcingspartnere som er eksperter på sitt område, får du også fordel av deres know-how. Finn riktige partnere og de vil oppføre seg som dels prosjektteam, dels konsulenter, og hjelper deg å definere og designe prosjektet basert på hva de vet virker.

Vi er ALLWIN

Vi håper du syntes dette var nyttig!


Klar til å diskutere outsourcing? I årenes løp har vi lært mye om hva som legger til rette for en vellykket outsourcingopplevelse. Så enten du trenger en enkelt ekspert eller et helt team, så fortell oss hva du prøver å oppnå.