De største fordelene ved å styrke utviklerteamet


Rask, iterativ levering av høykvalitets programvare betyr bedre kundeengasjement og høyere tilfredshet, så en effektiv utviklerorganisasjon er viktigere enn noensinne.

Men nå for tiden møter programvareutviklings- og leveringsledere nye muligheter og utfordringer siden programvareteknologier og plattformer dreier seg over til nye områder der tradisjonelle ferdigheter, programmeringsmetaforer og leveringsprosesser ikke lenger gjelder, sier Forrester.

Derfor ser de til tjenestetilbydere for spesialtilpasset programvareutvikling for å hjelpe å akselerere sin digitale transformering og kan velge en rekke nye partnerskapsmodeller som viser seg vellykkede for både forhandlere og kunder, legger markedsforskeren til i sin nye rapport  (New Engagement Models Emerge For Custom Software Outsourcing, November 2017).

Tjenester for styrking av staben involverer tildeling av dedikerte tekniske ressurser, vanligvis innleid som utenlandsk utviklingsutvidelse av interne applikasjonsutviklingsteam med forskjellige, faste eller fleksible vilkår og betingelser.

Denne outsourcingsstrategien lar applikasjonsutviklings- og leveringsledere holde bedre kontroll over og bedre integrere med interne prosesser samtidig som man legger til nye, spesialiserte ferdigheter de manglet i eksisterende team, og anskaffe ytterligere ressurser som er nødvendige for å fullføre prosjektene i tide. Sist men ikke minst vil det å styrke utviklerteamene på denne måten betyr at de kan håndtere hyppig endrede bemanningsbehov på en kostnadseffektiv måte.

Det å styrke teamet med en blanding av offshore, nearshore og onshore utviklere vil øke disse fordelene. Har du utviklere i forskjellige tidssoner betyr dette kontinuerlig produksjon og support hele døgnet, bedre forståelse av lokale kundebehov, tilgang til talenter i forskjellige regioner og nye idéer for innovasjon.

Drivkraften Øst-Europa

I følge en  Research and Markets rapport vil det globale markedet for IT-outsourcing vokse med en CAGR på 5,84% i løpet av perioden 2015-2019.

Selv om markedet først ble drevet av kortsiktige mål som kostnadsreduksjon og effektivitet, ser selskaper må etter spesialiserte ferdigheter og erfaring innen bransjespesifikke områder eller løsninger, med høye forventninger til innovasjon fra tilbyderne av programvareutvikling.

Fremover vil sterkt økende bruk av skytjenester gjøre det mulig for outsourcing å flytte seg fra ikke-kjerneområder til mer substansielle prosesser. Selskap vil utnytte erfaringen man oppnår fra outsourcede prosjekter og ta mer velinformerte avgjørelser om forskjellige modeller og out- eller insourcing.

Øst-Europa har dukket opp som en drivkraft innen programvareoutsourcing, og nå kan 4 av de 20 landene oppført på AT Kearneys  2017 Global Services Location Index finnes her. Regionen kan tilby den kostnadseffektivitet, produktkvalitet, nærhet til Vest-Europa, kulturell nærhet og ferdigheter på høyt nivå som selskapene er på jakt etter.