Er outsourcing riktig for deg?

Vår liste over fordeler og ulemper

Er outsourcing riktig for ditt neste prosjekt? Og hvordan kan du vite det? Det er sant – vi tror outsourcing virker. Det er også sant at vi har en egeninteresse! Vi tilbyr outsourcing av topp kvalitet til kunder over hele verden. Men det betyr ikke at vi tror outsourcing er riktig for alle selskaper i alle prosjekter.

Outsourcing gir selskaper enorme muligheter til å skalere raskt, reagere hurtig på endrede markedskrav, og teste ut nye ideer uten tradisjonelle oppstartskostnader. Men outsourcing kan også feile hvis det gjøres av feil grunn eller med partnere som er uerfarne, utstrukket, dårlig ledet eller som fokuserer på å kutte kostnader heller enn å utføre kvalitetsarbeid.

Her er våre viktigste fordeler og ulemper for å hjelpe deg å finne ut om outsourcing passer godt til ditt neste prosjekt.

Fordel: Økte marginer og raskere ROI

Kostnadseffektivitet er en stor motivator for outsourcing. Det er mulig å finne samme eller bedre kvalitet for samme eller mindre penger ved å outsource arbeidet. Dette gjelder spesielt hvis du kan unngå substansielle oppstartskostnader for nye foretak. Så lenge riktig kvalitet, prosesser og ledelse er til stede, kan outsourcing øke fortjenesten din.

Ulempe: Du kan miste innsikt i prosesser og data

Ikke alle outsourcingsteam er transparente nok rundt det de gjør og hvordan de gjør det, noe som kan føre til mindre innsikt i prosessene enn du er vant til.

Fordel: Outsourcing kan hjelpe deg å raskt skalere opp

Et godt outsourcingsteam er klare til å komme seg i gang. Det å rekruttere gode talenter og utvikle riktig kultur internt tar måneder – noen ganger flere år. Du kan få ting raskt i gang ved å bringe inn et eksisterende eksternt team mens du øker din interne kapasitet.

Ulempe: Store forskjeller i tidssoner kan hindre kommunikasjon

På noen prosjekter er det essensielt at outsourcingsteamet er i lignende eller overlappende tidssoner. Det er ikke alltid tilfelle – for rutinearbeid innen skriftlig kommunikasjon er mer enn tilstrekkelig – men for komplekse prosjekter er det viktig med regelmessige telefonsamtaler for å unngå miskommunikasjon. Det er en god idé å være realistisk når det gjelder hvor ofte du vil kunne snakke på telefonen med de du outsourcer til og velge dem i henhold til dette.

Fordel: Outsourcing ikke-kjerneaktiviteter hjelper å holde teamstørrelsen nede

En av de største fordelene ved outsourcing er evnen til å holde teamet fokusert på kjernekompetansen sin uten å bli tynget ned av administrasjon og ting de ikke er eksperter på.

Ulempe: Miste kontroll på prosess, detalj og kvalitet

Det er essensielt å tenke nøye over hvordan du skal opprettholde det kvalitetsnivået kundene dine forventer. Noen ganger, og spesielt når outsourcing gjøres kun for å spare penger, kan sluttproduktet lide alvorlig hvis du bringer inn et team som bare er verre til det de gjør.

Fordel: Fokuser på det du gjør best

Noen ganger gir det mening å bringe inn eksperter til å ta på seg noen deler av et prosjekt, noe som lar deg fokusere på det du gjør best og levere kjerneopplevelsen til kundene dine. Disse gangene kan det å øke kostnaden i begynnelsen spare penger på lang sikt ved å holde det interne arbeidet fokusert på de mest kritiske aspektene av forretningsutviklingen din.

Ulempe: Mangel av kontroll på hvem som spesifikt jobber på prosjektene dine

Det er ikke alltid mulig å velge hvem i outsourcingsteamet ditt som faktisk jobber på prosjektet. Hvis outsourcerne er dårlig bemannet eller dårlig ledet, kan stjerneutvikleren din regelmessig bli trukket ut og inn i andre prosjekter. Dette kan føre til ustabilitet og forsinkelser som er utenfor din kontroll og som kan føre til tap av tjeneste.

Fordel: Mindre førsteinvestering for å teste ut nye prosjekter

Ved å bringe inn et outsourcingsteam av spesialister til et nytt prosjekt unngår du kostnadene som påløper når du leter etter og ansetter nye talenter, får arbeidsinfrastrukturen på plass, og skaper nye backend-systemer for å støtte en økt teamstørrelse.

Ulempe: Prosjektet ditt kan være i kø

Det er ikke alltid lett å vite hvor mange konkurrerende prosjekter outsourcingsteamet jobber med. Vanskeligheter og forsinkelser på prosjekter for andre selskaper kan påvirke dine egne tidsplaner og frister. Sjekk at outsourcingsteamet ditt ikke prøver å bite over for mye.

Fordel: Større forretningssmidighet og fleksibilitet

Endring og sluttføring av en outsourcingskontrakt er vanligvis mye lettere enn å nedskalere eller omfordele et internt team. Det har som regel ofte mye mindre påvirkning på moral og teamets samhørighet. Bruk av outsourcingsteam kan la deg forstørre eller nedskalere det generelle teamet ditt mye mer effektivt, noe som har deg holde deg smidig.

Konklusjon

Outsourcing kan hjelpe deg å skalere opp bedriften din, øke fortjenestemarginene dine og teste ut nye ideer uten den vanlige investeringen. Det kan også være den raskeste måten å få inn ekspertise.

Men det er viktig å vurdere om det er riktig for prosjektet ditt, og vi håper denne listen hjelper deg å stille de riktige spørsmålene.