NaviaQ

Utfordringen

Å utvikle en lettvint applikasjon basert på geoinformatikkløsninger som brukes av fiskeoppdrettere, båteiere og eksterne entreprenører. Programvaren må tilby sanntidsinformasjon om tilstanden på anlegget og båtenes posisjon, samt å støtte den daglige driften (bestillinger, dokumenthåndtering, vedlikehold, rapportering osv.).

Løsningen

Vi re-implementerte Silverlight-systemet til en AngularJS SPA-løsning basert på mer konsistent forretningslogikk bak denne, ved bruk av ASP.NET Core-teknologi. Systemet har en ArcGIS-komponent som lar kunden følge relevant informasjon i sanntid. Dette systemet er koblet til en spesiallaget ERP-løsning som ble skrevet ved hjelp av grensesnittene .NET og WCF/WCF REST.

Benyttet teknologi

  • AngularJS
  • C#
  • MS SQL 
  • WebService
  • ASP.NET CORE
  • ArcGIS 
  • WCF 
Kontakt Oss!
Kontakt oss!
Barbara Nyári
Partnership Director