2022 évértékelő

Ahogy 15. szülinapunkkal összevont karácsonyi partinkon CEO-nk, Nagy István elmondta, 2022 sok szempontból különleges év volt. Például a 15 éves fennállásunk során egyik évben sem innováltunk még olyan mértékben, mint idén. Az innovációhoz viszont képzések, vizsgák, új területek és új csapatok is kellettek, melyekről alább részletesen beszámolunk.

Képzések

Szakmai jellegű képzések

A nyáron elvégzett dolgozói szükséglet vs. élmény analízisünkből többek között az is kiderült, hogy a szakmai fejlődési lehetőség az öt legfontosabb munkavállalói igény egyike a legtöbb termelésben dolgozó munkatársunk számára. Ennek megfelelően többféle módon is igyekszünk ezt a lehetőséget biztosítani számukra. Kollégáinkat – és természetesen nem csak a termelésben dolgozókat - idén a következő, külső szervezésű képzések, konferenciák támogatásával segítettük szakmai fejlődésükben:

Hacktivity Now + Next IT Security Festival

Codegarden: Umbraco konferencia

Sitecore User Group Conference

• UIPath képzés (teszteutomatizáló szoftver)

• ISTQB – Tesztmenedzser képzés

• Pluralsight előfizetések, pl. Terraform, Kubernetes, Microservices in ASP.NET, Azure Architecture, Networking, React Native, AngularJS

• Udemy előfizetések, pl. Next.js & React

• Harvard Business Review Digital előfizetés

• Belső kommunikáció marketing alapokon képzés

Büszkék vagyunk rá, hogy munkatársaink évről-évre számos vizsgán megmérettetik magukat. Bár a Pearson VUE nemzetközi számítógépes vizsgáztatási rendszert üzemeltető cég 2020-as felmérése szerint az alkalmazottak vizsgáit támogató munkaadók száma csökkenő tendenciát mutat, mi ebben a témában is a win-win-win értékünknek megfelelően járunk el. Hiszünk abban, hogy nem csupán a munkavállalóink, hanem az ügyfeleink és mi magunk is csak nyerünk azzal, ha a csapatunk naprakész tudását hivatalos források is megerősítik, ezért szívesen támogatjuk tanulásra fordítható munkaidővel és vizsgadíjak, vizsgaanyagok térítésével is azokat a vállalkozószellemű kollégáinkat, akik az ilyen jellegű megmérettetésekbe is bátran beleállnak. Ebben az évben a következő vizsgákra tettek szert fejlesztőink:

• Microsoft Azure Developer Associate

• Microsoft Azure Security Engineer Associate

• Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

• Sitecore .NET Developer 10 Certification Exam

• Sitecore OrderCloud Certification Exam

Ezen kívül az év második felében újra elindítottuk belső tudásmegosztó eseménysorozatunkat. Ezáltal a következő témákban születtek előadások ALLWIN-osoktól ALLWIN-osoknak:

• REST API és CRUD

• RESTful Web API készítése .NET 6-tal

• Power BI bevezető

• Umbraco Codegarden - Future of Umbraco

• Git Workshop

• React vs Angular

• React Hooks

A fent említett dolgozói szükséglet vs. élmény analízisünk megerősítette a korábban informálisan becsatornázott információinkat, miszerint a termelésben dolgozó munkatársaink jó része szeretné, ha a szerep-, és felelősségi körök, elvárások világosabbak lennének. Az év során ezért minden munkatársunk számára hozzáférhetővé tettük a cég összes dolgozójának munkaköri leírását, ill. vezetőfejlesztői akadémiát szerveztünk, melynek keretében tisztáztuk a vezetőfejlesztői felelősségeket, feladatokat, prioritásokat, a fejlesztési folyamat lépéseit és esettanulmányok bemutatásával igyekeztünk elmélyíteni a megosztott információkat. Elkészültek továbbá a fejlesztési, projektmenedzsment és tesztelési folyamataink leírásai.

Soft skill képzések

A novemberi férfi egészség hónapja alkalmából már szót ejtettünk belső szervezésű, munkatársaink soft skill-jeit fejlesztő képzéseinkről. Fontosnak tartjuk, hogy céges kultúránk emberközpontú és barátságos legyen, aminek elengedhetetlen feltétele, hogy például megfelelő módon kommunikáljunk és tárgyaljunk egymással és tudjuk kezelni a napi szinten (nem csak munkahelyi környezetben) bennünket érő stresszt és konfliktusokat. 2022-ben összesen 48 órányi belső képzésen 47 kollégánk vett részt, online vagy offline formában, a következő témákban:

• Stresszkezelés

• “Idő”menedzsment

• Tárgyalástechnika

• Önismeret, mások ismerete DISC modell alapján

• Érzelmi intelligencia fejlesztése

• Konfliktuskezelés

Új csapatok és pozíciók

A 2030-as víziónknak megfelelően ugrásszerű növekedésnek indultunk, így – ahogy az lenni szokott -  új pozíciók és csapatok jelentek meg a szervezetben. Ez természetesen nem csak a termelést, hanem a termelést támogató területeket is érintette.

Architect csapat

Architect kollégáink pre-sales és ajánlatadási folyamatainkat támogatják a technológiai lehetőségek kikutatásával, prezentálásával, becslések készítésével. Részt vállalnak továbbá a rendszer architektúráját érintő műszaki leírás összeállításában és a tervezési fázisban is: technológiakutatási és külső rendszerekhez való integrációkutatási feladatok ellátásával, POC megoldások szállításával, rendszerarchitektúrát érintő specifikációk elkészítésével. Az infrastruktúra kialakításában együttműködnek egy szintén idén alakult csapattal, a DevOps-osokkal. A fejlesztési fázisban is benne lehet a kezük – a projektcsapatot segíthetik felmerülő architekturális kérdésekben, új igény esetén a vezetőfejlesztő kérésére felülvizsgálhatják az architektúrát. Emellett gondoskodnak a céges technológiai innovációról célok kitűzésével, technológiakutatási feladatok ellátásával, a fejlesztőkollégák edukálásával, mely tevékenységekre külön allokált időkerettel rendelkeznek.

Architect csapatunk az idei "Szülácsonyon"

DevOps csapat

DevOps mérnökeink értik meg és dolgozzák fel a beérkező ügyféligényeket műszaki szempontból. Részt vesznek a meglévő és új ügyfelek irányába történő értékesítési folyamatok támogatásában, a szakmai koncepció és ütemezés kialakításában, a projekt tervezésében, az egyes projekt fázisok, illetve az ütemezés meghatározásában. Megtervezik a projekthez tartozó különböző környezetek infrastruktúráját és implementálják is azokat. CI/CD folyamatokat építenek, újragondolnak és támogatnak, kialakított rendszereket üzemeltetnek, ill. támogatják azok üzemeltetését.

Tanácsadó csapat

IT tanácsadóink a teljes projektéletciklusban szakértői támogatást nyújtanak ügyfeleinknek és projektcsapatainknak üzleti és technológiai szempontból, hogy a projekt céljai maradéktalanul teljesüljenek. Az ügyfelekkel való egyeztetés során felmérik a fejlesztési igényeket, és ennek megfelelő rendszerműködési elveket határoznak, ill. terveznek meg a vezetőfejlesztőkkel egyeztetve. Aktív részt vesznek ajánlatok, tenderanyagok, árazási dokumentációk, becslések és funkcionális specifikációk elkészítésében.

Marketing csapat

Idén arra is elérkezettnek láttuk az időt, hogy dedikált belső csapatunk legyen marketing tevékenységeink ellátására, amely a külső beszállítókkal együttműködve valósítja meg a marketing stratégiánkat. A csapat feladata az ALLWIN vonzóvá tétele a hazai és nemzetközi leendő és meglévő ügyfelek számára. A marketingért felelős munkatársaink továbbá részt vesznek a cég láthatóságának növelésében stratégiai partnereink (pl. Microsoft, Sitecore) felé. Gondoskodnak az ALLWIN hivatalos weboldalának naprakészségéről és a cég digitalis közösségi profiljainak rendszeres frissítéséről is. Online marketing kampányok szervezésén és lebonyolításán túl offline események, rendezvények megtervezésében, leszervezésében és koordinálásában is részt vesznek, de támogatják a HR csapat munkáltatói márkaépítő tevékenységét is.

HR csapat

Az ALLWIN Happiness Revolution-jéért felelős csapat gondoskodik a kollégák jóllétét és megtartását támogató tevékenységek, folyamatok kialakításáról és fenntartásáról. Folyamatosan monitorozza a szervezeti igényeket, és a belső felmérések eredményei alapján akciótervek dolgoz ki és valósít meg. Fejleszti a belső kommunikációt és juttatási rendszert, támogatja a ki-és beléptetési folyamatokat. Ehhez a csapathoz tartozik a tehetségmenedzsmenthez kapcsolódó belső és külső képzések struktúrájának kialakítása, a képzések megvalósítása, a toborzási folyamatok kialakítása és menedzselése, ill. a belső és külső munkáltatói márka építése is.

HR csapatunk

Fejlesztési vezető

A cég életében 15 éve (on+off) tevékenykedő Kun Attila (Nördi) ez év elejétől fejlesztési vezetőként részt vesz a cég stratégiai és taktikai céljainak kialakításában és megvalósításában, a szervezet- és folyamatfejlesztésben. Követi a technológiai trendeket és ő felel a fejlesztésben használt technológiák kiválasztásáért. Szakmai és vezetői támogatást nyújt a Team Lead-eknek, mentorálja, értékeli, motiválja őket. Részt vállal a toborzási, kiválasztási, be- és kiléptetési folyamatban. Aktívan hozzájárul a fejlesztők teljesítményértékelési folyamatának, valamint a karrier- és fejlődési útjának kijelöléséhez, a skill mátrix kialakításához és frissítéséhez. Semmi jónak nem elrontója, még a karácsonyi csúnya pulcsi versenyünkre is benevezett:

Fejlesztési vezetőnk, Kun Attila a karácsonyi csúnya pulcsi versenyen

Presales mérnök

7 éve különböző pozíciókban nálunk tevékenykedő Szalai Péter kollégánk egy az ALLWIN-nak is új munkakörben kamatoztathatja sokéves tapasztalatát. Szakértői támogatást nyújt az ügyfelek és a projektcsapatok felé üzleti és technológiai szempontból, hogy a projekt céljai maradéktalanul teljesüljenek. Az ügyfelek üzleti informatikai céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat vázol fel, előkészít lehetséges projekteket, ügyféligényt indikál. A sales és marketing csapat számára kellő mélységű technológiai ismeretet ad át. Részt vesz egyedi szoftverek, üzleti alkalmazások, internetes rendszerek tervezésében. Peti, amellett, hogy több alkalommal is pozíciót váltott nálunk, a job crafting-ot is kipróbálhatta: új munkakörének kialakaításában ugyanis aktívan együttműködött vezetőinkkel.

Szalai Péter, presales mérnök

Üzleti elemző

Bogár Marcell kollégánk az ügyfelekkel való egyeztetés során felméri a fejlesztési igényeket, ennek megfelelő rendszerműködési elveket határoz meg, tervez és dokumentál, egyeztetve a projektvezetővel, a szakmai vezetővel és a vezető fejlesztőkkel.  Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, közvetít az üzleti és az informatikai szakterületek között. Projektdokumentációt ír, nyomon követi a tesztelést és felhasználói oktatást is tart. Szerencsére mindezt jórészt home office-ból műveli, így arra is van lehetősége, hogy pusztán jófejségből vigyázzon barátai kiskedvenceire és akár napi háromszor német juhászkutyát futtasson. Vagy inkább a kutya futtatja őt? 😉

Bogár Marcell, üzleti elemző

Head of Marketing

Az ALLWIN belső mobilitásra való nyitottságát jól példázza, ahogyan Nyári Barbara egykori értékesítő kollégánk 2021-ben átvette, majd 2022-ben, szülési szabadságáig vezette az ALLWIN marketing tevékenységeit. Barbara azért kisbabája mellől is bevonódott a marketinges történésekbe az ALLWIN háza táján. Például újabb tagokat toborzott a csapatába és ahogy a kisbabája éppen engedi jelenleg is részt vesz a céges marketing stratégia tervezésében. Hamarosan több időt is tud majd szentelni a stratégiai célok megvalósításának, a marketingkommunikációs folyamatok vezetésének és az ALLWIN láthatóságát növelő tevékenységek koordinálásának. Mindezek mellett pedig szorgalmasan kutatja a gyermekkori, családon belüli traumák és a felnőttkorban kialakult autoimmun betegségek közötti korrelációt szakdolgozatához.

Nyári Barbara, Head of Marketing

Marketing Projekt Menedzser

Az ALLWIN marketing projektjeinek sikeres, határidőre történő megvalósulásáról március óta Lovász Zsófi kolléganőnk gondoskodik. Unatkozni nincs ideje, hiszen amellett, hogy részt vesz a céges, ügyfelek felé irányuló ALLWIN márkát erősítő kommunikációban, értékesítési célú, marketing anyagok készítésével és naprakészen tartásával támogatja a sales csapatot, ill. együttműködik a HR csapattal is az ALLWIN, mint munkáltatói márka építésében. Ezen túl a cég láthatóságának növelésén is fáradozik a stratégiai partnerek (pl. Microsoft, Sitecore) felé, koordinálja a közös munkát marketing ügynökséggel és egyéb külső beszállítókkal. És ha ez még nem lenne elég, ő felel az ALLWIN weboldalának naprakészen tartásáért is. Így kaptunk idén először egy speciális landing oldalt az ALLWIN novemberi, 15. születésnapja alkalmából. Zsófi állandó “kiegészítője”a  virtuális meetingeken örökbefogadott kutyusa, Bori, akivel már nagyban edzenek az ALLWIN Hard Dog Race csapatával a tavaszi megmérettetésre.

Lovász Zsófia, marketing projekt menedzser (a háttérben kutyusa, Bori)

Head of HR

A Nyakas Kitti szervezetfejlesztővel együttműködve korábban is mindenféle HR tevékenységünket koordináló Takács Anikó (Ancsi) a növekedésre való tekintettel újabb forradalmárokat toborzott az ALLWIN Happiness Revolution-jéhez. Így jobban tud koncentrálni a szervezeti igények monitorozására, és a belső felmérések eredményei és egyéb visszajelzések alapján akciótervek kidolgozásására és megvalósítására a HR csapattal összedolgozva. Továbbra is aktívan részt vesz a kollégák jóllétét és megtartását támogató tevékenységek, folyamatok kialakításában és fenntartásában, a HR és a vezetői csapattal együttműködve. Emellett bármikor összedob 200 szendvicsre való vegán feltétet a céges charity eseményen, ha menekültek megsegítéséről van szó.

Takács Anikó, Head of HR

HR koordinátor

Rajnák Enikő három kisgyermek édesanyjaként kiválónak bizonyult a HR csapat adminisztratív tevékenységének ellátásában (is). Egy család igazgatása mellett ez szinte gyerekjáték. 😊 Itt azonban nem ér véget a HR koordinátor szerepkör, Enikő ugyanis kapcsolatot tart a jelöltekkel és kezeli a kiértesítésüket. Részt vesz telefonos előszűrésekben, illetve online és személyes interjúk lebonyolításában, interjúk szervezésében, emlékeztetők és visszajelzések adásában a jelöltek felé. Álláshirdetésekkel és adatbázisépítéssel, nyilvántartással is foglalkozik, sőt, az ALLWIN belső policy-ját is rendszeresen frissíti. Az már csak hab a tortán, hogy lepedőből és cérnából egy nagy tárgyalónyi szellemfűzért képes elkészíteni az ALLWIN-os Halloween partira kevesebb, mint egy óra alatt.

Rajnák Enikő, HR koordinátor

Back Office munkatárs

10 éve az ALLWIN fedélzetén tevékenykedő Head of Back Office munkatársunk csapata is új pozícióval bővült idén. György Andi Back Office munkatársként a menedzsment, a középvezetők és az értékesítők munkáját is támogatja számlák adminisztrálásával, dokumentációkkal, riportokkal, irodai asszisztenciával. Utazást és rendezvényt szervez, segíti az irodák zavartalan működését, beszerzéssel, vendégek, telefonok és futárok fogadásával. De ha úgy alakul, angyalbőrbe bújik és szorgosan csomagolja az ALLWIN-dolgozók karácsonyi adományait.

György Andrea, Back Office munkatárs

És még néhány érdekes szám 2022-ből

1500+ óra one:one

Munkatársaink azt is visszajelezték a nyári dolgozói szükséglet vs. élmény felmérésünk során, hogy kiemelten fontos számukra a jó kapcsolat a közvetlen vezetőjükkel, és az eredményekből az is látható, hogy ez többségüknek meg is adatik. Az egyik módja eme kapcsolat elmélyítésének nálunk a heti rendszerességű, min. 30 perces egy:egy megbeszélés a vezetővel, ami lehetőséget ad a munkatársaknak a személyes ügyeik, az aktuális mentális állapotuk és az ALLWIN-hoz fűződő jelenlegi kapcsolatuk kitárgyalására. A heti rendszerességű one:one megbeszélések a bizalomépítést szolgálják, ami a jobb eredmények mellett a jobb munkatársi megtartási arányokat is hivatott serkenteni. Idén december közepéig 1500+ órát töltöttek egy:egy megbeszélésekkel vezetőink.

38 új belépő

Céges víziónk, hogy az ALLWIN 2030-ra a CEE régió 200 fős, meghatározó informatikai megoldás-szállító vállalatává növi ki magát. Efelé a cél felé haladva idén 22 fejlesztőt és 16 termelést támogató munkatársat vettünk fel. Jelenleg 87 főből áll az ALLWIN csapata.

307 angolóra

Tekintettel egyik alap értékünkre, a fejlődésre, ill. nemzetközi ügyfeleink növekvő számára, az ALLWIN évek óta támogatja a dolgozók angolnyelv-fejlesztését. Évekig házon belüli nyelvtanár biztosította egy csapatnyi kolléga napközbeni, one:one órák keretén belüli nyelvfejlesztését. Az elmúlt két évben pedig alvállalkozó gondoskodik arról, hogy az ALLWIN-osok bátran kommunikáljanak ügyfeleinkkel akár fejlesztésről, akár üzleti témákról van szó.

200 szendvics, 200+ tárgyi adomány, 20 cipősdoboz

Idén márciusában váratlan humanitárius katasztrófa alakult ki a szomszédos Ukrajnában, ami mellett az ALLWIN-osok sem tudtak szó nélkül elmenni. Nőnap alkalmából a teljes cégre kiterjesztettük az eredetileg magyarországi nőszervezeteket támogatni és kifejezetten női munkatársainkat bevonni szándékozó akciónkat, és 200 vegán feltéttel ellátott szendvicset készítettünk, majd fuvaroztunk a Keleti pályaudvarra az oda érkező, ukrajnából menekülő embereknek. Emellett majdnem 250 tárgyi adomány gyűlt össze munkatársainktól a Budapesti Módszertani Szociális Központ intézményébe befogadott 120 Ukrajnából menekült számára.

200 vegán szendvicset készítettünk Ukrajnából menekülőknek

Decemberben az ALLWIN munkatársai megjelölhettek, majd a jelöltek közül megszavazhattak három szervezetet, melyet az ALLWIN karácsonyi ajándékként partnereink nevében támogat. Majd ismét lehetőség nyílt dolgozói adományozásra is, hiszen irodavezető kolléganőnk három lehetőséget is szervezett számunkra: táblás csokoládéval támogathattunk nagycsaládosokat és hátrányos helyzetű gyerekeket, cipősdobozokat tölthettünk meg mindenféle jósággal szintén gyerekeknek, és kitett, bántalmazott kutyusok ellátásához is hozzájárulhattunk élelmiszerrel vagy kiegészítőkkel.

Az ALLWIN-os munkatársak karácsonyi adományai

Ezek csak számok. Sokat mondanak, de nem eleget egy csapatról, ami állandó változásban van az elmúlt években: növekszik, munkarendet változtat, formalizálódik, innovál, keresi, kutatja a helyét ebben az új világban. Vannak kihívásaink. Vannak küzdelmeink. De valami nem változik: egy csapat vagyunk, egy hajóban és egy cél felé evezünk, jöjjön COVID, háború vagy gazdasági válság. 2023-ban is felvesszük az evezőket és meghúzzuk. Mint eddig is.

További Blog bejegyzések